Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

Statistika: Indikatori za poljoprivredu i okoliš (Europska komisija: Eurostat)

Naslov Statistics: Agri-environmental indicators (European Commission: Eurostat)
Naslov (hr) Statistika: Indikatori za poljoprivredu i okoliš (Europska komisija: Eurostat)
Autori
 • Europska komisija: Eurostat
Datum izdanja 2011.
URL http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/porta...
Homepage URL http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/porta...
Predmetnice poljoprivreda i okoliš: statistički podaci
Teme
 • 1.6. Statistika: Opći i metodološki izvori
 • 11.1. Zaštita okoliša: općenito
 • 13.1.b. Zajednička poljoprivredna politika (CAP): općenito
Izdavači
 • Europska unija
Vrsta izvora
 • Europska unija
Tip izvora
 • Ključni dokumentKljučni dokument
 • Statistika
 • Web stranicaWeb stranica
Predmetnice
 • Europska unija: poljoprivreda
 • Europska unija: zaštita okoliša
Geo. indikatori
 • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: