Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

Europe 2020 (web stranica)

Naslov Europe 2020 (Website)
Naslov (hr) Europe 2020 (web stranica)
Autori
 • Europska komisija
Datum izdanja 2011.
URL http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
Homepage URL http://ec.europa.eu/eu2020/
Predmetnice Europska unija: nova ekonomska strategija
Napomena Europska je komisija 3. ožujka 2010. objavila desetgodišnju strategiju Europa 2020 koja zamjenjuje dvije strategije iz prethodnog desetljeća - onu Lisabonsku i Strategiju za rast i zapošljavanje. Cilj je strategije Europa 2020 oživljavanje europske ekonomije.
Teme
 • 2.1.c. Europska unija: aktualna pitanja i izazovi
 • 5.1. Ekonomska i monetarna politika: općenito
Izdavači
 • Europska unija
Vrsta izvora
 • Europska unija
Tip izvora
 • Ključni dokumentKljučni dokument
 • Web stranicaWeb stranica
Predmetnice
 • EU 2020
 • Europa 2020
 • Lisabonska agenda
 • Lisabonska strategija
 • Lisabonski proces
Geo. indikatori
 • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: