Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

Your Europe Advice (Europska komisija)

Naslov Your Europe Advice (European Commission)
Naslov (hr) Your Europe Advice (Europska komisija)
Autori
 • Europska komisija: Opća uprava za unutarnje tržište i usluge
Datum izdanja 2011.
URL http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index...
Homepage URL http://ec.europa.eu/citizensrights/
Napomena Dok servis Vaša Europa (Your Europe) nudi općenite, praktične informacije o pravima u EU i kako ih koristiti, servis pod novim nazivom Your Europe Advice (ranije Citizens Signpost Service) namijenjen je građanima koji trebaju savjet vezan uz njihov konkretan problem. U takvim slučajevima građanima su na raspolganju nacionalni eksperti koji će im pružiti konkretan odgovor na pitanje u roku od tjedan dana.
Teme
 • 3.1. Europa građana
 • 6.1. Jedinstveno tržište: općenito
Izdavači
 • Europska unija
Vrsta izvora
 • Europska unija
Tip izvora
 • Ključni dokumentKljučni dokument
 • Popratni izvor
 • Web stranicaWeb stranica
Predmetnice
 • Europska unija: unutarnje tržište
 • Europska unija: Your Europe - servis za građane
Geo. indikatori
 • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: