Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

Europska mreža pravnih stručnjaka u području ne-diskriminacije (web stranica)

Naslov European Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field (Website)
Naslov (hr) Europska mreža pravnih stručnjaka u području ne-diskriminacije (web stranica)
Autori
 • Europska mreža pravnih stručnjaka u području ne-diskriminacije
Datum izdanja 2011.
URL http://www.non-discrimination.net/
Homepage URL http://www.non-discrimination.net/
Napomena Europska mreža pravnih stručnjaka u području ne-diskriminacije uspostavljena je 2004. godine na inicijativu Europske komisije u okviru akcijskog programa Zajednice za borbu protiv diskrininacije. Cilj programa bio je osigurati Komisiji neovisno savjetovanje o svim oblicima discriminacije što ih navode Direktive 2000/43/EC i 2000/78/EC. Mreža pokriva sve države članice EU-a, a od 2010. i države kandidatkinje (Hrvatsku, Makedoniju i Tursku).
Teme
 • 3.2.c. Rasizam i ksenofobija
 • 3.2.d. Ljudska prava i temeljne slobode
 • 9.6. Invalidnost
Izdavači
 • Europska mreža pravnih stručnjaka u području ne-diskriminacije
Vrsta izvora
 • Stručna/javna/politička organizacija
Tip izvora
 • Popratni izvor
 • Web stranicaWeb stranica
Predmetnice
 • diskriminacija zbog invalidnosti
 • mjere protiv diskriminacije
 • rasna diskriminacija
 • spolna diskriminacija
 • vjerska diskriminacija
Geo. indikatori
 • Europa
 • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: