Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

Schengensko područje (web stranica)

Naslov Schengen area (Website)
Naslov (hr) Schengensko područje (web stranica)
Autori
  • Europska komisija: Opća uprava za unutarnje poslove
Datum izdanja 2011.
URL http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/...
Homepage URL http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
Napomena Schengensko područje jamči slobodno kretanje unutar teritorija 25 država (22 članice EU-a: Austrija, Belgija, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska, i tri dodatne pridružene države - Norveška, Island i Švicarska) u kojima živi više od 400 milijuna ljudi.
Teme
  • 3.2.b. Pravna, carinska i policijska suradnja: Europol; Schengen
  • 6.6. Jedinstveno tržište: slobodno kretanje ljudi
Vrsta izvora
  • Europska unija
Tip izvora
  • Ključni dokumentKljučni dokument
  • Web stranicaWeb stranica
Predmetnice
  • Europska unija: policijska i pravosudna suradnja
  • Schengenski sporazum
  • slobodno kretanje osoba
Geo. indikatori
  • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: