Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
3.3.2011.

Hrvatska na putu ka članstvu u Europskoj uniji: izazovi i očekivanja. Viviane Reding, potpredsjednica Europske komisije odgovorna za pravosuđe i temeljna prava. Europska pučka stranka, Zagreb, 3. ožujka 2011.

Naslov Croatia on the Way to EU Membership: Challenges and Expectations, Viviane Reding, Vice-President of the European Commission responsible for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, EPP Group Bureau, Zagreb, 3 March 2011
Naslov (hr) Hrvatska na putu ka članstvu u Europskoj uniji: izazovi i očekivanja. Viviane Reding, potpredsjednica Europske komisije odgovorna za pravosuđe i temeljna prava. Europska pučka stranka, Zagreb, 3. ožujka 2011.
Autori
  • Europska komisija: Opća uprava za komunikaciju
Datum izdanja 3.3.2011..
Serija SPEECH
Podaci o seriji SPEECH/11/142, 3. 3. 2011.
URL http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refe...
Homepage URL http://europa.eu/rapid/searchAction.do
Predmetnice Viviane Reding; govor; pravosuđe; temeljna prava; poglavlje 23; pregovori za članstvo u Europskoj uniji
Teme
  • 3.2. Pravosuđe i unutarnji poslovi (JHA)
  • 20.3. Građani i politika (Hrvatska i EU)
Vrsta izvora
  • Europska unija
Tip izvora
  • VijestVijest
Predmetnice
  • Europska unija i Hrvatska
Geo. indikatori
  • Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: