Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

Europski revizorski sud

Naslov European Court of Auditors
Naslov (hr) Europski revizorski sud
Autori
  • Europski revizorski sud
Datum izdanja 2011.
URL http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_p...
Homepage URL http://eca.europa.eu/
Predmetnice Europski revizorski sud; web stranica
Napomena Web stranica Europskog revizorskog suda.
Teme
  • 2.10. Revizijski sud
  • 4.1. Proračun EU: općenito
Vrsta izvora
  • Europska unija
Tip izvora
  • Ključni dokumentKljučni dokument
  • Popratni izvor
  • Web stranicaWeb stranica
Predmetnice
  • Europska unija: Europski revizorski sud
  • Europska unija: proračun
Geo. indikatori
  • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: