Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

Europska ekonomija (Europska komisija)

Naslov European Economy (European Commission)
Naslov (hr) Europska ekonomija (Europska komisija)
Autori
  • Europska komisija
Datum izdanja 2011.
Serija European Economy
ISSN 0379-0991
URL http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/e...
Homepage URL http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/i...
Predmetnice europska ekonomija; javne financije; izvještaj; web stranica;
Napomena Serija European Economy sadrži značajne izvještaje i obavijesti Europske komisije Vijeću ministara i Europskom parlamentu o gospodarskoj situaciji i ekonomskim trendovima u EU. Obuhvaća ekonomska predviđanja, gospodarski pregled Europske unije, te izvještaje o eurozoni i javnim financijama.
Teme
  • 5.1. Ekonomska i monetarna politika: općenito
  • 5.2. Europska ekonomija
Vrsta izvora
  • Europska unija
Tip izvora
  • Popratni izvor
  • Web stranicaWeb stranica
Predmetnice
  • Europska unija: ekonomska i financijska pitanja
Geo. indikatori
  • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: