Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

Opasne tvari (Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu)

Naslov Dangerous substances (European Agency for Safety and Health at Work)
Naslov (hr) Opasne tvari (Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu)
Autori
 • Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
Datum izdanja 2011.
URL http://osha.europa.eu/en/topics/ds
Homepage URL http://osha.europa.eu/
Predmetnice opasne tvari; kemikalije; zaštita na radu; sigurnost radnika;
Teme
 • 8.7. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu
 • 11.1. Zaštita okoliša: općenito
Izdavači
 • Europska unija
Vrsta izvora
 • Europska unija
Tip izvora
 • Ključni dokumentKljučni dokument
 • Popratni izvor
 • Web stranicaWeb stranica
Predmetnice
 • Europska unija: politika zapošljavanja
 • Europska unija: sigurnost na radu
Geo. indikatori
 • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: