Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

Direktiva o radnom vremenu (Europska konfederacija sindikata)

Naslov The Working Time Directive (European Trade Union Confederation)
Naslov (hr) Direktiva o radnom vremenu (Europska konfederacija sindikata)
Autori
  • Europska konfederacija sindikata
Datum izdanja 2011.
URL http://www.etuc.org/r/675
Homepage URL http://www.etuc.org/
Dodatni izvor Europska komisija: COM (2010)106: Communication ... Reviewing the Working Time Directive, 24.3.2010.
Predmetnice ETUC; organizacija rada; radno vrijeme; direktiva
Teme
  • 8.2. Radni uvjeti / Organizacija rada
Izdavači
  • Europska konfederacija sindikata
Vrsta izvora
  • Stručna/javna/politička organizacija
Tip izvora
  • Ključni dokumentKljučni dokument
  • Web stranicaWeb stranica
Predmetnice
  • direktiva o radnom vremenu
  • Europska konfederacija sindikata
  • Europska unija: politika zapošljavanja
Geo. indikatori
  • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: