Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

OEIL - Legislative Observatory (Europski parlament)

Naslov OEIL - Legislative Observatory (European Parliament)
Naslov (hr) OEIL - Legislative Observatory (Europski parlament)
Autori
  • Europski parlament
Datum izdanja 2011.
URL http://www.europarl.europa.eu/oeil/
Predmetnice Europska unija: praćenje zakonodavnog postupka; proces odlučivanja; pripremni akti / dokumenti; OEIL
Napomena Baza podataka Europskog parlamenta namijenjena praćenju napretka zakonodavnih prijedloga i inicijativa. Sadrži sažetke pojedinih dokumenata što se pojavljuju u procesu odlučivanja.
Teme
  • 19.1. Pravo: općenito
Vrsta izvora
  • Europska unija
Tip izvora
  • Baza podataka
  • Dokumenti iz zakonodavnog procesa
Geo. indikatori
  • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: