Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

Zakonodavni sažeci Europske unije (Europska komisija)

Naslov Summaries of EU Legislation (European Commission)
Naslov (hr) Zakonodavni sažeci Europske unije (Europska komisija)
Autori
  • Europska komisija
Datum izdanja 2011.
URL http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.ht...
Homepage URL http://europa.eu/legislation_summaries/
Predmetnice sažeci zakonodavsta EU; zakonodavni sažeci; baza podataka;
Napomena Stranica nudi sažetke ključnih dokumenata ili pregled pravnog okvira u nizu područja djelovanja Unije.
Teme
  • 19.1. Pravo: općenito
  • 19.1.c. Pravni akti EU
Izdavači
  • Europska unija
Vrsta izvora
  • Europska unija
Tip izvora
  • Baza podataka
  • Popratni izvor
  • Web stranicaWeb stranica
Geo. indikatori
  • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: