Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2011

EUR-Lex: pripremni akti: Zaštita okoliša, potrošača i zdravlja

Naslov EUR-Lex: Preparatory acts: Environment, consumers and health protection
Naslov (hr) EUR-Lex: pripremni akti: Zaštita okoliša, potrošača i zdravlja
Autori
 • Europska unija
Datum izdanja 2011.
URL http://eur-lex.europa.eu/en/prep/latest/chap15.htm...
Homepage URL http://eur-lex.europa.eu/en/prep/latest/index.htm
Predmetnice pripremni akti / dokumenti; Eur-Lex
Teme
 • 9.9. Zdravlje
 • 11.1. Zaštita okoliša: općenito
 • 12.1. Potrošači: općenito
Vrsta izvora
 • Europska unija
Tip izvora
 • Dokumenti iz zakonodavnog procesa
 • Web stranicaWeb stranica
Predmetnice
 • Europska unija: zaštita okoliša
 • Europska unija: zaštita potrošača
 • Europska unija: zaštita zdravlja
Geo. indikatori
 • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: