Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
19.4.2011.

Dvanaesti sastanak pristupne konferencije na ministarskoj razini s Hrvatskom, Bruxelles, 19. travnja 2011.

Naslov Twelfth meeting of the Accession Conference at Ministerial level with Croatia, Brussels, 19 April 2011
Naslov (hr) Dvanaesti sastanak pristupne konferencije na ministarskoj razini s Hrvatskom, Bruxelles, 19. travnja 2011.
Autori
  • Vijeće Europske unije: Glavno tajništvo
Datum izdanja 19.4.2011..
Serija Priopćenje Vijeća EU-a
Podaci o seriji PRES/11/109
URL http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/doc...
Homepage URL http://consilium.europa.eu/newsroom
Predmetnice Europska unija i Hrvatska; pristupni pregovori; poglavlje 11: poljoprivreda i ruralni razvoj; poglavlje 22: regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata;
Napomena Na dvanaestom sastanku pristupne konferencije EU i Hrvatske, održanom 19. travnja 2011. u Bruxellesu, Hrvatska je privremeno zatvorila poglavlje 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i poglavlje 22 (Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata).
Teme
  • 2.5. Vijeće Europske unije
  • 20.1. Ključni izvori (Hrvatska i EU)
  • 20.18. Vanjski odnosi (Hrvatska i EU)
Vrsta izvora
  • Europska unija
Tip izvora
  • Ključni dokumentKljučni dokument
  • VijestVijest
Predmetnice
  • Europska unija i Hrvatska: pregovori
Geo. indikatori
  • Europska unija
  • Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: