Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
21.9.2011.

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Naslov Treaty concerning the Accession of the Republic of Croatia
Naslov (hr) Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Autori
 • Vijeće EU
Datum izdanja 21.9.2011..
Podaci o seriji 14509/11
URL http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14...
Homepage URL http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=...
Dodatni izvor Hrvatski prijevod teksta nacrta Ugovora o pristupanju RH Europskoj uniji
Predmetnice tekst pristupnog ugovora
Teme
 • 19.1.c. Pravni akti EU
 • 20.1. Ključni izvori (Hrvatska i EU)
 • 20.18. Vanjski odnosi (Hrvatska i EU)
 • 20.19. Pravo (Hrvatska i EU)
Vrsta izvora
 • Europska unija
Tip izvora
 • Ključni dokumentKljučni dokument
Predmetnice
 • Europska unija i Hrvatska
 • pristupni ugovor
 • ugovor o pristupanju
Geo. indikatori
 • Europska unija
 • Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: