Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
10.10.2012.

Sveobuhvatno izvješće o praćenju Hrvatske - priloženo uz Priopćenje Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o glavnim nalazima Sveobuhvatnog izvješća o praćenju pripremljenosti Hrvatske za članstvo u EU-u {COM(2012) 601}

Naslov Comprehensive Monitoring Report on Croatia - accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Comprehensive Monitoring Report on Croatia’s state of preparedness for EU membership {COM(2012) 601 final}
Naslov (hr) Sveobuhvatno izvješće o praćenju Hrvatske - priloženo uz Priopćenje Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o glavnim nalazima Sveobuhvatnog izvješća o praćenju pripremljenosti Hrvatske za članstvo u EU-u {COM(2012) 601}
Autori
 • Europska komisija
Datum izdanja 10.10.2012..
Serija SWD
Podaci o seriji (2012) 338
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?...
Homepage URL http://eur-lex.europa.eu/
Dodatni izvor Hrvatski prijevod Izvješća (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH)
Predmetnice izvješće o nadzoru Hrvatske
Napomena U paketu dokumenata objavljenom 10. listopada 2012. Europska komisija izvješćuje o rezultatima nadzora Hrvatske, napretku pojedinih država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja tijekom prethodnih 12 mjeseci, te pojašnjava svoju politiku u području proširenja. Ovog puta spomenuti paket uključuje dva posebna dodatka - sveobuhvatan izvještaj Europske komisije o praćenju spremnosti Hrvatske za članstvo u EU, te studiju izvedivosti sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kosova.
Nadzor je Hrvatskoj uveden kako bi se utvrdilo ispunjava li obveze preuzete tijekom pristupnih pregovora, a izvješća o monitoringu objavljivat će se svakih šest mjeseci.
Ovo je drugo izvješće, a prije datuma pristupanja Uniji očekuje se još jedno. U prvom izvještaju Hrvatska je imala 51 obvezu koju treba ispuniti do punopravnog članstva, a te su obveze pokrivale gotovo svih 33 poglavlja pregovora.
U ovom se izvještaju općenito kaže kako Hrvatska ide u dobrom smjeru, no još uvijek ima spornih točaka u kojima je nužan napredak. Komisija je izdvojila 10 obveza te je upozorila da se ključne primjedbe odnose na tri poglavlja: Pravosuđe i temeljna prava; Pravda, sloboda i sigurnost, te na Tržišno natjecanje.
U okviru poglavlja Pravosuđe i temeljna prava zamjerke se odnose na izbor sudaca te se navodi da se broj neriješenih sudskih predmeta u godini dana povećao za više od 5%. Europska komisija stoga preporučuje poboljšanje opremljenosti viših sudova uključujući i Vrhovni sud kako bi se mogli nositi s većim brojem predmeta. Velika zamjerka odnosi se na suđenja za ratne zločine u slučaju ubojstava srpskih civila, pa tako pitanje nekažnjivosti za ratne zločine ostaje veliki izazov za Hrvatsku. Osim toga, traži se depolitizacija policije te se izražava zabrinutost u pogledu Zakona o sprječavanju sukoba interesa zbog odluka o izborima u nadzorne i upravne odbore javnih poduzeća, kao i zbog korupcije u državnim tvrtkama.
U poglavlju Pravda, sloboda i sigurnost navodi se kako je suradnja sa susjednim zemljama kao i tijelima Europske unije mnogo bolja, posebno u pogledu suradnje među agencijama.
Vezano za poglavlje Tržišno natjecanje, naglašava se važnost privatizacije Brodosplita, a Europska komisija preporučuje i hitno rješenje za 3. Maj i Brodotrogir pozivajući se na aneks Ugovora o restrukturiranju brodogradilišta do dana pristupanja Hrvatske u Europsku uniju.
Prilog 121108_izvjesceEK.pdf
Teme
 • 20.1. Ključni izvori (Hrvatska i EU)
 • 20.2. EU - opća i institucionalna pitanja (Hrvatska i EU)
Izdavači
 • EUR-OP
Vrsta izvora
 • Europska unija
Tip izvora
 • Dokumenti iz zakonodavnog procesa
 • Izvještaj
 • Ključni dokumentKljučni dokument
Predmetnice
 • Europska unija i Hrvatska
Geo. indikatori
 • Europska unija
 • Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: