Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
10.10.2012.

Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013 - Communication from the Commission to the European Parliament and the Council {SWD(2012) 331 final}{SWD(2012) 332 final}{SWD(2012) 333 final}{SWD(2012) 334 final}{SWD(2012) 335 final}{SWD(2012) 336 final}{SWD(2012) 337 final}

Naslov Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013 - Communication from the Commission to the European Parliament and the Council {SWD(2012) 331 final}{SWD(2012) 332 final}{SWD(2012) 333 final}{SWD(2012) 334 final}{SWD(2012) 335 final}{SWD(2012) 336 final}{SWD(2012) 337 final}
Autori
  • Europska komisija
Datum izdanja 10.10.2012..
Serija COM
Podaci o seriji (2012) 600 final (10.10.2012.)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?...
Homepage URL http://eur-lex.europa.eu/
Predmetnice Strategija proširenja EU 2012
Napomena U paketu dokumenata objavljenom 10. listopada 2012. Europska komisija izvješćuje o rezultatima nadzora Hrvatske, napretku pojedinih država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja tijekom prethodnih 12 mjeseci, te pojašnjava svoju politiku u području proširenja. Ovog puta spomenuti paket uključuje dva posebna dodatka - sveobuhvatan izvještaj Europske komisije o praćenju spremnosti Hrvatske za članstvo u EU, te studiju izvedivosti sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kosova.
Teme
  • 18.7. Proširenje
Izdavači
  • EUR-OP
Vrsta izvora
  • Europska unija
Tip izvora
  • Izvještaj
  • Ključni dokumentKljučni dokument
Predmetnice
  • Europska unija: proširenje
Geo. indikatori
  • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: