Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
21.3.2014.

Bibliografije u području europskih integracija

Naslov Bibliografije u području europskih integracija
Datum izdanja 21.3.2014..
URL http://ec.europa.eu/libraries/whatweoffer/councilt...
Homepage URL http://councillibrary.wordpress.com/
Dodatni izvor Središnja knjižnica Europske komisije
Napomena Svima koji se bave istraživanjem u području prava i politika Europske unije skrećemo pozornost na nekoliko odabranih bibliografskih izvora koji bi mogli biti od pomoći i koristi za lakši put do relevantne građe.

Središnja knjižnica Vijeća Europske unije objavila je mjesečni pregled izdanja mnogobrojnih europskih think-tankova pod nazivom Think Tank Review. Pregled nudi linkove na sažetke ili cjelovite tekstove navedenih publikacija. Također, Vijeće nudi i bibliografiju radova vezanih uz rad Europskog vijeća, Vijeća i Glavnog tajništva kako bi upotpunilo predodžbu o istraživanjima o radu tih institucija kroz proteklih 50 godina.

Središnja knjižnica Europske komisije redovito objavljuje bibliografiju odabranih članaka vezanih uz pravo i politike Europkse unije (bibliografija EUR), kao i bibliografiju članaka u području međunarodnih odnosa (bibliografija INT).

Europski sud redovito objavljuje mjesečne tekuće bibliografije podijeljene u dva dijela. Prvi dio (Partie A) posvećen je pravnim izdanjima što se odnose na integraciju Europe, dok drugi dio (Partie B) obuhvaća izdanja u području opće teorije prava, međunarodnog prava, komparativnog prava te nacionalnih prava.

Repozitorij poznat pod nazivom Archive of European Integration nudi bibliografski pregled odabranih EU dokumenata te obuhvaća starije Bijele (1985. – 1991.) i Zelene knjige (1983. – 2000.) Europske komisije, priopćenja Vijeća ministara od 1975. do 1994., godišnje izvještaje o strukturnim fondovima (do 2000.), te zaključke sa summita šefova država ili vlada članica EU od 1961. do 1995. godine.

U časopisu Croatian Yearbook of European Law and Policy, što ga izdaje Pravi fakultet Sveučilišta u Zagrebu, objavljena je bibliografija domaćih i stranih, stručnih i znanstvenih članaka vezanih uz pravo i politike Europske unije. Bibliografija je sačinjena na engleskom jeziku (EU Bibliography), a dostupna na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – Hrčak, u izdanjima ovog časopisa za 2011., 2012. i 2013. godinu.

Od siječnja 2014. Zajednički istraživački centar Europske komisije (Joint Research Centre – JRC) dopušta neograničen i slobodan pristup rezultatima svojih istraživanja u okviru novog programa Horizont 2020 kojim se nastoji potaknuti istraživanje i inovacije. Slijedom te odluke članci i radovi čiji su autori članovi JRC-a, a koji su objavljeni u znanstvenim časopisima, dostupni su u slobodnom pristupu u repozitoriju JRC-a, kao i u bazama podataka koje sadrže časopise u kojima su objavljeni takvi članci.
Teme
  • 1.1. Bibliografska izdanja EU
Vrsta izvora
  • Europska unija
Tip izvora
  • Popratni izvor
Predmetnice
  • bibliografija
Geo. indikatori
  • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: