Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
8.4.2014.

Presuda u spojenim predmetima C-293/12 i C-594/12: Digital Rights Ireland i Seitlinger i dr.

Naslov Presuda u spojenim predmetima C-293/12 i C-594/12: Digital Rights Ireland i Seitlinger i dr.
Autori
 • Sud EU-a: Odjel za tisak i informiranje
Datum izdanja 8.4.2014..
Serija Priopćenje Suda EU-a
Podaci o seriji br. 54/14
URL http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/applicatio...
Homepage URL http://curia.europa.eu/
Napomena Sud je proglasio nevaljanom Direktivu o zadržavanju podataka.

Direktiva omogućava široko i osobito teško miješanje u temeljna prava na poštovanje privatnog života i na zaštitu osobnih podataka, a koja nije ograničena samo na ono što je strogo nužno.
Teme
 • 3.2.d. Ljudska prava i temeljne slobode
 • 6.4.e. Intelektualno vlasništvo – Zaštitni znak – Patenti
 • 7.10. Komunikacijske industrije
 • 19.2. Sud EU – pravna pitanja – presude
Izdavači
 • Sud EU-a
Vrsta izvora
 • Europska unija
Tip izvora
 • VijestVijest
Geo. indikatori
 • Austrija
 • Europska unija
 • Irska

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: