Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2014

Kako funkcionira EU: Europski izbori

Naslov Kako funkcionira EU: Europski izbori
Autori
  • Europska komisija
  • Europska unija
Datum izdanja 2014.
URL http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-ele...
Homepage URL http://europa.eu/about-eu/index_hr.htm
Predmetnice web stranica; Europski izbori 2014.; izbori za Europski parlament 2014.
Napomena Stranica nudi osnovne informacije o izborima za Europski parlament koji se održavaju od 22. do 25. svibnja 2014. u svim državama članicama EU-a.
Teme
  • 1.2. EU Vodiči - Direktoriji – Referentne publikacije
  • 2.7.b. Europski parlament: predsjednik, političke stranke i izbori
Izdavači
  • Europska unija
Vrsta izvora
  • Europska unija
Tip izvora
  • Popratni izvor
  • Web stranicaWeb stranica
Geo. indikatori
  • Europska unija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: