Europski dokumentacijski centar dio je informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama Europske unije
Pravni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2010

Candidate and Pre‐Accession Countries' Economic Quarterly – CCEQ

Naslov Candidate and Pre‐Accession Countries' Economic Quarterly – CCEQ
Datum izdanja 2010.
ISSN 1830-6292
EC Number KC-AO-10-002-EN-N
URL http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/...
Homepage URL http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/...
Predmetnice Ekonomska i financijska politika; Gospodarstvo; Države kandidatkinje
Teme
 • 5.1. Ekonomska i monetarna politika: općenito
 • 20.5. Ekonomska i monetarna politika (Hrvatska i EU)
Izdavači
 • EUR-OP
Vrsta izvora
 • Europska unija
Tip izvora
 • MonografijaMonografija
Geo. indikatori
 • Albanija
 • Bosna i Hercegovina
 • Hrvatska
 • Kosovo
 • Makedonija [Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija]
 • Srbija
 • Turska

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
T: 01/ 45 64 309 ; 01/ 48 30 596
F: 01/ 45 64 030
E: dekanat@pravo.hr 
W: http://www.pravo.unizg.hr/

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europski dokumentacijski centar - EDC
Trg maršala Tita 14/I, Zagreb

T: 01/ 45 64 314

E: eu-info@pravo.hr

W: www.euinfo.pravo.hr

Copyright © 2011 - Informacijski centar za europsko pravo 'EU i' | Sva prava pridržana
Site by idoneus d.o.o.
Pretraga euinfo.pravo.hr: